ΕΚΤΡΟΠΙΟ

Τι είναι;

Στο εκτρόπιο το κάτω βλέφαρο απομακρύνεται από την επιφάνεια του οφθαλμού.


Περιγραφή πάθησης

Τα συμπτώματα του εκτροπίου οφείλονται στην υπερβολική έκθεση της επιφάνειας του οφθαλμού και την ανεπαρκή ενυδάτωση. Σε αυτά περιλαμβάνονται η υπερβολική δακρύρροια, παράλληλα με ξηροφθαλμία και αίσθημα ξένου σώματος, αίσθημα καύσου, ερυθρότητα του επιπεφυκότα και των βλεφάρων, ευαισθησία στο φως, θάμβος όρασης. Η έκθεση της επιφάνειας του οφθαλμού, ανάλογα με τη σοβαρότητα του εκτροπίου, μπορεί να οδηγήσει σε εκδορές, θολερότητες και έλκη του κερατοειδή, ακόμη και σε καταστάσεις απειλητικές για την όραση.

Το εκτρόπιο διακρίνεται σε διάφορους τύπους ανάλογα με την αιτιολογία του: Πρόκειται για το ηλικιακό, το ουλώδες, το παραλυτικό, το μηχανικό και το συγγενές. Η συχνότερη αιτία του εκτροπίου είναι η χαλάρωση των δομών του κάτω βλεφάρου λόγω αλλοιώσεων σχετιζόμενων με την ηλικία.  Επίσης μπορεί να οφείλεται σε ουλές λόγω τραύματος, εγκαύματος ή προηγούμενου χειρουργείου, σε πάρεση του προσωπικού νεύρου, στην ανάπτυξη ογκιδίων στο κάτω βλέφαρο, σε αλλοιώσεις του δέρματος λόγω υπερβολικής έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, και τέλος μπορεί να υπάρχει εκ γενετής.

 


Εικόνα 1. Εκτρόπιο δεξιού κάτω βλεφάρου (ηλικιακού τύπου) με έντονη χαλάρωση του έξω βλεφαρικού συνδέσμου.

Εικόνα 2. Εκτρόπιο αριστερού κάτω βλεφάρου. Πλήρης χαλάρωση του έσω και του έξω βλεφαρικού συνδέσμου με αποτέλεσμα χρόνια φλεγμονή και πάχυνση του βλεφάρου.


Αντιμετώπιση

Σε περίπτωση που το εκτρόπιο είναι ήπιο, τα συμπτώματα μπορεί να αντιμετωπιστούν με την τακτική χρήση τεχνητών δακρύων και οφθαλμικών αλοιφών, όμως κατά κανόνα η θεραπεία του εκτροπίου είναι χειρουργική. Η τεχνική του χειρουργείου που θα επιλεγεί εξαρτάται από τον τύπο και την αιτιολογία του εκτροπίου.


Εικόνα 3. Παραλυτικό εκτρόπιο δεξιού κάτω βλεφάρου λόγω πάρεσης προσωπικού νεύρου. Ο ασθενής χρησιμοποιεί τσιρότο για να μπορέσει να κλείσει το μάτι του και να αποφύγει το στέγνωμα από την έκθεση του ματιού.

Εικόνα 4. Ο ασθενής μετά τη χειρουργική αποκατάσταση.