ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΑΚΡΥΪΚΗΣ ΟΔΟΥ – ΔΑΚΡΥΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ

Τι είναι;

Η απόφραξη της δακρυϊκής οδού είναι μία συχνή κατάσταση που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Απόφραξη της δακρυϊκής οδού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της, οδηγώντας σε συνεχή δακρύρροια και αύξηση του κινδύνου φλεγμονών.


Περιγραφή πάθησης

Κατά την απόφραξη συγκεκριμένα του ρινοδακρυικού πόρου, προκαλείται αδυναμία των δακρύων να παροχετευτούν προς τη μύτη, με αποτέλεσμα τα δάκρυα να λιμνάζουν στον δακρυϊκό ασκό και να οδηγούν στην ανάπτυξη μικροβίων και λοίμωξης. Η φλεγμονή αυτή του δακρυϊκού ασκού, ονομάζεται Δακρυοκυστίτιδα.

Τα συμπτώματα της Δακρυοκυστίτιδας περιλαμβάνουν πόνο, έντονη δακρύρροια, επώδυνο οίδημα και ερυθρότητα κοντά στην έσω πλευρά του ματιού, έξοδο πύου από τα δακρυϊκά σωληνάρια και θόλωση της όρασης.


Θεραπεία

Η οξεία δακρυοκυστίτιδα, δηλαδή η φάση της φλεγμονής, αντιμετωπίζεται με τη λήψη αντιβιοτικών, είτε τοπικά είτε από το στόμα.

Στις χρόνιες περιπτώσεις, ιδίως αν υποτροπιάζουν, επιβάλλεται η χειρουργική διάνοιξη μιας οδού επικοινωνίας μεταξύ του δακρυϊκού ασκού και της ρινικής κοιλότητας, ώστε τα δάκρυα να παροχετεύονται απευθείας στη μύτη. Η επέμβαση αυτή γίνεται εξωτερικά και λέγεται δακρυοασκορρινοστομία.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται ενδοσκοπικά, δηλαδή μέσω της ρινικής κοιλότητας. Η τεχνική αυτή γίνεται εσωτερικά, επομένως δεν δημιουργείται τομή, όμως δεν παρουσιάζει την ίδια αποτελεσματικότητα με τη δακρυοασκορρινοστομία.

Screen shot 2016-09-29 at 1.49.20 PM
Οξεία Δακρυοκυστίτιδα