ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο ιατρείο πραγματοποιούνται οι κάτωθι εξετάσεις:

  • Μέτρηση οπτικής οξύτητας
  • Τονομέτρηση
  • Βυθοσκόπηση
  • Σκιασκοπία
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση βλεφαρίτιδας
  • Αντιμετώπιση διαταραχής των δακρυων (ξηροφθαλμία)