ΕΝΤΡΟΠΙΟ

Τι είναι;

Πρόκειται για την προς τα μέσα στροφή του ελεύθερου βλεφαρικού χείλους. Προκαλείται έτσι συνήθως τριβή των βλεφαρίδων στον κερατοειδή (αλλά και τον επιπεφυκότα), με αποτέλεσμα έντονες συνήθως ενοχλήσεις, όπως πόνο, ερυθρότητα, ευαισθησία στο φως, αντανακλαστικό βλεφαρόσπασμο, θάμβος της όρασης και δακρύρροια. Σε παραμελημένες περιπτώσεις παρατηρούνται θολερότητες, έλκη, νεοαγγείωση, ακόμη και διάτρηση του κερατοειδούς.


Περιγραφή πάθησης

Το εντρόπιο διακρίνεται σε γεροντικό, σπαστικό και ουλώδες. Η συνηθέστερη αιτία του εντροπίου είναι η χαλάρωση των δομών του βλεφάρου, που οφείλεται στην ηλικία. Άλλες λιγότερο συχνές αιτίες περιλαμβάνουν παλαιότερο τραύμα, χημικό έγκαυμα, φλεγμονώδεις διαταραχές του επιπεφυκότος, το τράχωμα, το ουλώδες πεμφιγοειδές.


Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση του εντροπίου είναι κατά κανόνα χειρουργική και στοχεύει στο να αντιμετωπιστεί η χαλάρωση του βλεφάρου και να στραφεί το χείλος των βλεφάρων μακριά από τον οφθαλμό. Σημαντικό είναι από θεραπευτική άποψη να καθοριστεί ο μηχανισμός προκλήσεως και κατά συνέπεια, ο τύπος του εντροπίου, γιατί από αυτό κυρίως εξαρτάται η επιλογή της χειρουργικής τεχνικής που θα εφαρμοστεί.


Εικόνα 1. Ασθενής με εντρόπιο αριστερού κάτω βλεφάρου. Η τριβή των βλεφαρίδων επί της οφθαλμικής επιφάνειας δημιουργεί ανάλογα με τη βαρύτητα από έντονο ερεθισμό ως και έλκος του κερατοειδούς.

Εικόνα 2. Μετά τη χειρουργική αποκατάσταση και επανατοποθέτηση του κάτω βλεφάρου στη σωστή του θέση.