ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Το Ιατρείο Οφθαλμικής Πλαστικής είναι εξειδικευμένο στον ενδελεχή έλεγχο και στην αντιμετώπιση παθήσεων που υπάγονται στην ειδικότητα της Οφθαλμικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής:

  • Πτώσης βλεφάρου
  • Δερματοχάλασης
  • Εντροπίου
  • Εκτροπίου
  • Τριχίασης
  • Ανοφθαλμικού Κόγχου (Έλεγχος Οφθαλμικών Προθέσεων)
  • Παθήσεις Δακρυϊκής Συσκευής ( Στένωση Δακρυϊκών Σημείων, Σωληναρίων καθώς και Κοινού Δακρυϊκού Σωληναρίου)
  • Θυρεοειδική Οφθαλμοπάθεια ή Νόσος του Graves’
  • Κατάγματα Οφθαλμικού Κόγχου
  • Όγκοι Οφθαλμικού Κόγχου.